نصب میکرو تراشه های RFID در داخل بدن مردم آمریکا تا سال2017


395/
9/
4

قرار است تا سال 2017 میکروتراشه های RFID در داخل بدن همه مردم آمریکا نصب شوند تا از این طریق مقامات بتوانند به سرعت افراد مختلف را شناسایی کنند. این عمل باعث سهولت تشخیص هویت افراد می شود. با این وجود، بیشتر مردم آمریکا نسبت به این طرح اظهار نگرانی شدید کرده اند. بسیاری معتقدند این میکروتراشه ها قدرت فراوانی به دولت ها بخشیده و تقریباً تمامی امور شهروندان به زیر ذره بین خواهد رفت. گفته می شود دولت با این میکروچیپ ها می تواند رژیم غذایی و حساب بانکی افراد را کنترل کند! برخی معتقدند به وسیله این میکروتراشه ها حتی گرفتن جان مردم از سوی دولت کار دشواری نخواهد بود. استفاده از میکروتراشه های RFID در لایحه HR 3962 مطرح شده بود که هیئت های قانون گذار با آن مخالفت کردند. اکنون لایحه ای دیگر تحت عنوان HR 3200 تدوین شده که در واقع اصلاحیه ای برای لایحه قبلی محسوب می شود و کماکان بر مسئله ردیابی امور مختلف شهروندان تاکید دارد. بسیاری از هیئت های قانون گذار در حال انجام تدابیر لازم جهت متوقف سازی این طرح بوده که از جمله آن می توان به حوزه ویرجینا اشاره کرد. پیش تر میکروتراشه های مغز RFID توسط دولت آمریکا معرفی شده بودند. گفته می شود، این نوع از میکروتراشه ها در حال حاضر در مرحله انجام آزمایش بر روی تعداد کمی از افراد به سر می برند.