اگر توانستیم گزارشی در مورد عملکرد دولت تهیه کنیم، یعنی شفاف عمل کردیم


1397
10
09

 

اگر توانستیم گزارشی در مورد عملکرد دولت تهیه کنیم، یعنی شفاف عمل کردیم

 سیدرحمت الله اکرمی گفت: تعریف شفافیت مالی براساس استانداردها این است که عموم مردم به فرآیند سیاست گذاری دولت و اینکه چه می کند، دسترسی داشته باشند.

سیدرحمت‌الله اکرمی در روز بزرگداشت حسابدار که در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد و معاونینش در حال برگزاری است، با اشاره به نقش و جایگاه حسابداری اظهار داشت:‌ خروجی حسابدار، گزارشگری مالی است که نقش ویژه‌ای در بودجه عمومی دولت دارد و منجر به بهبود تصمیم‌گیری و شفافیت می‌شود. 

معاون خزانه‌داری وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه گزارشگری مالی باعث می‌شود مدیران تصمیمات مناسب‌تری بگیرند، تصریح کرد: اگر این گزارشگری وجود نداشته باشد، برنامه‌ها با آزمون و خطا روبه‌رو است. 

وی با اشاره به اینکه موظف هستیم صورتحساب عملکرد بودجه را تهیه کنیم و به دیوان محاسبات بدهیم، افزود: این صورتحساب از دل گزارشگری مالی بیرون می‌آید.

وی به نقش خزانه‌داری اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مسائل رصد مصارف است که اگر بد مصرف کنیم کسی باید گزارش دهد، بنابراین علم حسابداری، گزارش مناسب از منابع و مصارف می‌دهد که در گزارشگری مالی که اکنون انجام می‌دهیم، خود را نشان نمی‌دهد. 

به گفته اکرمی برای رسیدن به بودجه‌نویسی مبتنی بر عملکرد راهی جز استفاده از حسابداری تعهدی نداریم و نوع حسابداری باید عوض شود. 

وی یکی دیگر از موضوعات را شفافیت مالی دانست و افزود: شفافیت مالی بدان معناست که دسترسی عمومی به فرایند سیاستگذاری دولت فراهم شود، اگر توانستیم گزارش برای ملت و دولت تهیه کنیم که دولت چه می‌کند، یعنی شفاف عمل کردیم. 

معاون وزیر اقتصاد مطلب را در شفافیت مالی مهم ارزیابی کرد و گفت: انتشار عمومی اطلاعات سریع، به موقع و قابل اتکا از جمله ویژگی‌های آن است. 

وی در مورد هزینه‌ها نیز گفت: آیا هزینه‌ها شفاف است؟ اگر شرکتی به موقع و سریع هزینه‌های خود را ارائه کند، یعنی شفاف است.