خانه/محصولات ما/حسابداری دولتی

نرم افزار ذیحسابی زرین نگار

نرم افزار حسابداری دولتی ذیحسابی زرین نگار، کاملا یکپارچه بوده و جهت کنترل و ثبت اسناد حسابداری بخش عمومی (تعهدی) دستگاه های اجرایی دولت تولید شده است. این نرم افزار دارای قسمت های مختلف از جمله اطلاعات پایه ،اعتبارات ،تنظیم اسناد ،صدور چک ،قراردادها و دفترداری می باشد که منطبق بر دستورالعمل و قوانین حسابداری تعهدی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

این سامانه متشکل از زیر سیستم های

چرخه ی اطلاعات این سامانه در کلیه امور مالی سازمان ها به صورت زیر می باشد:

 

بایگانی   صدور چک    ذیحسابی    دفترداری       اعتبارت     رسیدگی     دریافت و پرداخت    صدور سند     

 

همچنین این سامانه امکان گرفتن متنوع ترین گزارشات را فراهم نموده به طوری که کاربر با حداقل کلیک به گزارش مورد نظر خود دست یابد. این گزارشات عبارتند از:

  • دفترداری
  • صدور سند
  • رسیدگی
  • تامین اعتبار
  • صدور چک
  • دفترداری و تنظیم حساب ها
  • تضمینات و سپرده
  •  گزارش مغایرت بانکی.           

    برخی از مزایای این سامانه...