خانه/محصولات/مدیریت اموال مبتنی بر RFID و بارکد

 

مدیریت اموال و دارایی های ثابت مبتنی برRFID و بارکد

شركت فناوري اطلاعات نگارستان زرين طراح و توليدكننده ي اتوماسيون هاي مبتني برشناسايي خودكار در سال 1391 نرم افزار مديريت اموال و دارايي هاي ثابت مبتني بر راديو شناسه را منطبق بر آيين نامه ي اموال طراحي و پياده سازي نمود.

نتيجه ي اين طرح ورود محصولي قدرتمند به نام "نگاره" به عرصه نرم افزار كشور بوده است.

اموال منقول بخش عظيمي از دارايي هاي سازمان ها و شركت هاي بزرگ را در ايران تشكيل ميدهد. به طوري كه هر ساله مبالغ هنگفتي از بودجه عمومي كشور (تقريبا نيمي از آن) صرف خريد و جايگزيني آنها مي گردد. تنوع زياد در اموال منقول و گستردگي در حجم عمليات آنها باعث گرديده سيستم مديريت اموال از مشخصات منحصر به فردي برخوردار باشد.  به طوري كه با استفاده از اين سيستم مي توان ضمن حفظ و نگهداري سوابق اموال از صرف وقت و هزينه زياد براي ثبت سوابق مالي و انعكاس آنها در صورتهاي مالي و بودجه جلوگيري نمود.