خانه/محصولات ما/اتوماسیون اماکن ورزشی

 

نرم افزار مدیریت مشتریان اماکن ورزشی 

ارایۀ خدمات مکانیزه با سرعت و کیفیت بهتر علاوه بر افزایش سطح رضایتمندی مشتریان در باشگاهها و اماکن ورزشی سبب کاهش خطا و نیز صرفه جویی در هزینه های پرسنلی سازمان می گردد.

مشخصات
 

امكان تعريف محدوده زماني براي ورود و خروج

امكان تعريف چندین دستگاه برای بخش های مختلف

امكان تعریف كامل مشخصات كاربر

امکان تعریف کاربران به صورت فردی و گروهی با تعیین سطح دسترسی

امكان محدود كردن دسترسي كاربران از طريق زمان ، حداكثر دفعات استفاده ، حداكثر زمان استفاده و يا حداكثر مهمان مجاز

قابلیت تعریف تعرفه های گوناگون محاسباتی

امكان اصلاح مبلغ قبض ها

امكان تهيه پشتيبان از بانك اطلاعات

توانایی رُند کردن مبالغ فیش‌های صادره جهت سهولت در محاسبه

امكان ثبت دستي تردد

ارایه گزارش تردد شامل نام كاربر، زمان ، نوع تردد ( ورود ، خروج ) ، تعداد همراه ، نام گروه و دستگاه مورد استفاده

ارايه گزارش مالي شامل نام كاربر ، زمان ورود ، زمان خروج ، تعداد همراه و مبلغ قبض

ارايه گزارش افراد حاضر داخل مجموعه ورزشي شامل نام كاربر ، تعداد همراه، زمان تردد و دستگاه مورد استفاده3