خانه/محصولات/اتوماسیون حضور و غیاب

نرم افزارهای حضور و غیاب

 

مجموعۀ نگارستان زرین با طراحی نرمافزارهای متفاوت انتخاب گستردهای را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، بنا به نیاز کاربران میتوان نرم افزارهای تحت ویندوز و یا اتوماسیونهای کنترل دسترسی را به کاربران پیشنهاد داد به طور مثال نرم افزار T5  برای سیستمهای حضور و غیاب با چندین نفر با سطوح دسترسی متفاوت و نظارت بر سیستم با فواصل طولانی و  تحت شبکه  مورد استفاده قرار میگیرد و نرم افزار My Time  همراه با  T5، علاوه بر مزیتهای ذکر شده در مورد نرم افزار T5 میتواند امکان اتوماسیون گردش کار حضور و غیاب را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

قابل ذکر است که راهکارهای متفاوت و ویژه ای در صنایع خاص وجود دارد(همانند دستگاه های ضدآب، قابل حمل و ...)

 

         

Link 5                     T5                         My Time                     A5 Pro                   A5 Lite                     Photo Online

    تحت ویندوز                  تحت ویندوز                تحت ویندوز                  تحت وب                 ویندوز تحت شبکه           تحت ویندوز