خانه/درباره ما/درباره ما

درباره ما

شرکت فناوری اطلاعات نگارستان زرین در نتیجه فعالیت های علمی جمعی از دانش آموختگان مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی نرم افزار و مهندسی الکترونیک ، در سال 1387 تاسیس شد . جهت گیری موسسین شرکت در خصوص ارائه راهکارهای پیشرفته مشتمل بر نرم افزار و سخت افزارهایی بوده است که در گردآوری اطلاعات ، کمترین نیاز به کاربر را داشته باشند ؛ از این رو تولید سیستم های مبتنی بر RFID ، بارکد ، سرویس های نرم افزاری و سخت افزار های Data Logger  و Data Collector در اولویت قرار گرفت .

پس از تولید و عرضه موفق محصولات مدیریت اموال و دارایی های ثابت مبتنی بر RFID و بارکد ،مدیریت پرداخت های الکترونیک مبتنی بر RFID ، مدیریت تولید مبتنی بر بارکد و RFID ، مدیریت انبار مبتنی بر بارکد ، مدیریت زنجیره تامین سیمرغ ، تولید نرم افزارهایی برای مشتریان دولتی در دستور کار قرار گرفت . در این زمینه نرم افزار حسابداری دولتی بخش عمومی و نرم افزارهای مدیریت انبار و اموال مراحل تولید و عرضه موفق را پشت سر گذاشته اند . این سه محصول هم اکنون در ده ها دستگاه اجرایی دولت در حال استفاده میباشند .